Tamamlanan Projeler

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

CompactLight
Proje Üyeleri: Avrupa Araştırma Merkezleri
Koordinasyon Merkezi: Elettra-Sincrotrone (Trieste, Italy)
Yerel Koordinatör:
Doçent Dr. Avni Aksoy
Proje Süresi : 2018-2021 (4 years)
Konu ve Önemi: TARLA/IAT (Institute of Accelerator Technologies), WP6 (Beam Dynamics and Start-to-End Modeling) iş paketinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu iş paketi, diğer tüm iş paketlerinde yürütülen verileri kullanır. Dünyanın 11 farklı ülkesinden araştırma merkezleri ve üniversitelerin çalışmaları iş paketi kapsamında koordine edilmektedir.

CALIPSOPlus
Proje Üyeleri: Avrupa Araştırma Merkezleri
Koordinasyon Merkezi: HZDR (Dresden, Germany)
Yerel Koordintör:
Doçent Dr. Avni Aksoy, Prof. Dr. Pervin Arıkan
Proje Süresi: 2017-2021 (5 yıl)
Konu ve Önemli: CALIPSOPlus, Avrupa’da 22 senkrotron radyasyon tesisi ile bir serbest elektron lazer tesisini bir araya getiriyor ve Avrupa’daki tüm araştırmacılar ve endüstri için dünyanın önde gelen radyasyon kaynaklarına erişim sağlamayı hedefliyor.

ULUSAL PROJELER

Elektron Hızlandırıcısı ve Radyasyon Laboratuvarı (TARLA) (http://tarla.org.tr)
Koordinatör:
Ankara Üniversitesi
Proje Süresi:
2016 – 2021
Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. Ömer YAVAŞ (01.01.2016 – 08.05.2017) – Doç. Dr. Avni AKSOY (09.05.2017 – 31.12.2021)
Proje Partneri Üniversiteler: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi
Proje Üyeleri:
26 araştırmacı

Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM)  Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarları

THM Tesisleri, Strateji ve Proje Kataloğu Raporları (“TARLA Tesis Tasarım Raporu” dışındaki tüm raporlar Türkçedir) Görüntülemek için tıklayınız.

Müdür: Prof. Dr. Ömer Yavaş
THM İş Birliği: Ankara (koordinatör), İstanbul, Boğaziçi, Gazi, Gebze Teknik, Doğuş, Uludağ, Dumlupınar, Erciyes, Osmangazi, Niğde ve Süleyman Demirel Üniversiteleri.
Proje Üyeleri:
156 araştırmacı (78 mezun öğrenci, 78 doktora sonrası)
Proje Süresi:
2006-2015
Konu ve Önemi:
THM, parçacık hızlandırıcılar alanında araştırma ve uygulamalar yapmak, ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve ülkedeki Ar-Ge altyapısını geliştirmek amacıyla 2006 yılında geliştirilmeye başlandı.

 

Türk Atom Enerjisi Kurumu Projeleri

Beam Dynamic and Beam-Beam Interaction Studies within CERN CLIC Electron-Positron Collider
For CLIC Project homepage click.

Müdür: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Proje Üyeleri: Doçent Dr. Avni Aksoy, Dr. Özlem Karslı, Müendis Burak Koç, Dr. Bora Ketenoğlu, Fizik Mühendisi Hande Mirza (Ankara Uni.), Prof. Dr. Suat Özkorucuklu (İstanbul Uni.), Prof. Dr. İlhan Tapan, Doçent Dr. Ercan Pilicer, PhD öğrencisi Ayşegül Uşun (Uludağ Uni.), Prof. Dr. Haluk Denizli, Araştırma Asistanı Ali Yılmaz (Abant İzzet Baysal Uni.),   Doçent Dr. Zafer Nergiz (Niğde Uni.), Doçent Dr. Mustafa Doğan (Başkent Uni.), Araştırma Asistanı Mert Şekerci (Süleyman Demirel Uni.).
Proje Süresi: 24.05.2013-24.05.2017 (4 yıl)
Konu ve Önemi: TeV enerjili kütle merkezi enerjisine sahip CERN CLIC elektron-pozitron çarpıştırıcısı, dünyanın en büyük lineer çarpıştırıcı projesi olup 2020’li yıllarda yayınlanması planlanmaktadır ve tesisin teknik tasarım çalışmaları 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Projenin amacı, uluslararası işbirliği ile yürütülen CLIC projesine Türk bilim insanlarının katılımı ile ülkemizin temsili açısından oldukça önemli olan demet dinamikleri ve demet-ışın etkileşimleri açısından CLIC projesine katkıda bulunmaktır. hızlandırıcı tasarımı ve ulusal hızlandırıcı projeleri için bilgi ve deneyim aktarımı yapmak.

AB FP-7 Projeleri

Standartları ve Optimizasyonu Teşvik Etmek için Işık Kaynaklarına Koordineli Erişim (CALIPSO)(www.wayforlight.eu )
Proje üyesi olan Avrupa Araştırma Merkezleri: ELETTRA (İtalya), ALBA (İspanya), AU (Danimarka), CNRS (Fransa), DESY (Almanya), DIAMOND (Birleşik Krallık), EMBL (Almanya), ESRF (Fransa), HZDR (Almanya), KIT (Almanya), INFN (İtalya), MAX IV (İsveç), PSI-SLS (İsviçre), RU (Hollanda), DOLARIS (Polonya), SOLEIL (Fransa), STFC (Birleşik Kırallık), THM-TARLA (Türkiye), XFEL (Almanya)
Koordinasyon Merkezi: ELETTRA (Trieste, İtalya)
Yerel Koordinatörler:
Prof. Dr. Ömer Yavaş, Prof. Dr. Pervin Arıkan
Proje Süresi: 2013-2015 (3 yıl)
Konu ve Önemi: Ankara Üniversitesi bünyesinde Kalkınma Bakanlığı desteği ve üniversitelerin işbirliği ile kurulan, proje ekibine ve tesis kullanıcılarına eğitim ve araştırma desteği sağlayan Elektron Hızlandırıcı tabanlı Serbest Elektron Lazer ve Bremsstrahlung Radyasyon Tesisi (TARLA), ışık kaynağı merkezleri arasında teknik ve bilimsel işbirliğini de sağlar.

TÜBİTAK Projeleri**

1.Ay’ın Mineralojik, Petrolojik Ve Kimyasal Yapılarının Ay Meteoritleri Aracılığı İle Belirlenmesi (118F450)

Proje Süresi: 2019-2020

Konu ve Önemi: Bu projede, ay meteoritinde (NWA 11474) var olan moleküler ve petrolojik yapılar ilk kez çok hassas yüksek çözünürlüklü analitik tekniklerle inceleniyor.

**Bu projelerde TARLA araştırma altyapısı ve proje üyesi olarak hizmet vermektedir.