ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (Lead)

Temel, uygulamalı ve mühendislik araştırma birimlerine hızlandırıcıya dayalı araştırma olanaklarını sağlayarak yüksek teknoloji üretme kapasitesinin yaratılmasına ve artırılması hedefiyle Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsünde kurulumu devam eden Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA)’da çalışacak aşağıdaki görev tanımına uygun Elektronik Mühendisi (Lead) aranmaktadır.

Gerekli:

 • Elektrik Mühendisliği veya ilgili disiplinde (Uygulamalı Fizik) minimum yüksek lisans derecesi ve ilgili alanda en az 5 yıllık deneyim;
 • İdeal adayın analog elektronikte sağlam bir altyapıya sahip olması ve aşağıdaki alanlardan birinde ders çalışması/deneyimi olması, RF/mikrodalgalar, yüksek gerilim sistemleri, AC’den DC’ye elektrik güç dönüşümü, darbeli güç sistemleri;
 • Mentor Graphics, Altium gibi mühendislik CAD/yazılım paketleri ve/veya mühendislik analiz/model/simülasyon programları (ADS, HFSS, Matlab, Multisim vb.) konusunda deneyim tercih sebebidir;
 • Dijital tasarım (FPGA) ve/veya PLC’lerle ilgili deneyim veya bilgi tercih sebebidir;
 • Aşağıdaki C, C++, JAVA ve/veya Python dillerinden birinde programlama deneyimi istenir;
 • Başvuru sahibi, iyi bir ekip ve iletişim becerisine sahip olmalı ve teknik sorunları çözmek için çok disiplinli gruplarda (mühendisler, teknisyenler, programcılar ve fizikçiler) çalışabilmelidir. Uygulamalı fizikte güçlü bir geçmiş ve çok arzu edilen meraklı bir zihin;
 • Başvuru sahibi yüksek inisiyatif sahibi olmalı ve “kendi kendine başlayan” olmalıdır;
 • Pozisyon “son derece pratik” ve bireyin zamanının yaklaşık %60’ını laboratuvarda ve %40’ını masasında/bilgisayarında geçirmesini gerektirecek;
 • Soğukkanlılığı koruma, net düşünme ve katı zaman çizelgelerinde çalışırken baskı altında iyi performans gösterme yeteneği;
 • Görevleri organize etme ve öncelik sırasına koyma becerisi sergilemek;
 • Mühendislik tasarım görevlerini yerine getirmek için eleştirel düşünme, operasyonel ilkeler ve elektronik ve elektrik teorisi bilgilerini uygulama becerisi gereklidir.

Nitelik ve Deneyim:

 • Elektrik ve elektronikte karmaşık ve/veya çeşitli görevleri yerine getirme becerisi;
 • VNA, Spektrum analizörü, faz gürültüsü analizörü gibi enstrümanları kullanabilme;
 • PIC, mikroişlemciler ve mikrodenetleyicileri programlama becerisi;
 • Karmaşık sorunları anlama ve işbirliği yapma ve alternatif çözümleri keşfetme ve uygulama becerisi;
 • Karmaşık veri ve sistemleri analiz etme, yorumlama ve model geliştirme becerisi.
 • İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerileri

Anahtar görevler:

 • TARLA Beamline sistemini destekleyen elektrik devreleri tasarlamak;
 • Analitik hesaplamalar yapmak ve rapor yazmak;
 • Elektronik test cihazları kullanarak düşük/yüksek voltajlı güç kaynakları üzerinde ölçümler yapmak;
 • Mevcut sistemlerde ve yüksek gerilim güç kaynaklarında arıza tespiti ve bakım faaliyetleri.
 • Tasarımları tamamlamak için yazılım araçlarını (modelleme programları dahil) kullanmak;
 • Yeni sistem kontrolleri ve enstrümantasyon tasarlamak (mikrodenetleyiciler, mikroişlemciler, FPGA’lar ve PLC’ler kullanarak);
 • Süpervizör faaliyetleri
 • Başarılı aday, klistronlar gibi RF güç amplifikatörleri ve katı hal teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli güç kaynaklarını ve RF sistemlerini destekleyen bir teknik kadronun parçası olacaktır;

Başvuru Yöntemi;

Adaylar, bir motivasyon mektubu, ayrıntılı özgeçmiş ve kendilerine tavsiye mektubu verecek az üç referans’ın adı soyadı ve iletişim bilgileri ile birlikte kariyer@tarla.org.tr adresine e-posta yoluyla başvurmalıdır.