ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ (RF)

Temel, uygulamalı ve mühendislik araştırma birimlerine hızlandırıcıya dayalı araştırma olanaklarını sağlayarak yüksek teknoloji üretme kapasitesinin yaratılmasına ve artırılması hedefiyle Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsünde kurulumu devam eden Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA)’da çalışacak aşağıdaki görev tanımına uygun Elektronik Mühendisi (RF) aranmaktadır.

Gerekli:

 • Elektrik Mühendisliği veya ilgili disiplinde minimum lisans derecesi ve 0-3 yıl deneyim.
 • İdeal adayın dijital elektronikte sağlam bir altyapıya sahip olması ve RF/mikrodalgalar, RF hızlandırıcı yapılar gibi alanlardan birinde ders çalışması/deneyimi olması gerekir.
 • Mühendislik analiz/model/simülasyon programlarında (Matlab, Multisim vb.) deneyim tercih sebebidir.
 • Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri, dijitalden analoğa ve analogdan dijitale dönüştürme, analog ve dijital RF devre tasarımı, düşük gürültülü sinyal işleme ve düşük gürültülü DC-DC dönüştürücü tasarımı, yüksek hızlı geri besleme sistemleri ve RF teknikleri hakkında derinlemesine bilgi Heterodin sistemlerinde kullanılır.
 • Aşağıdaki C, C++ ve Python dillerinden birinde programlama deneyimi aranmaktadır.
 • Tercihen Xilinx ürün ailesini kullanarak FPGA’ların uygulanmasında beceriler.
 • Başvuru sahibi, iyi bir ekip ve iletişim becerisine sahip olmalı ve teknik sorunları çözmek için çok disiplinli gruplarda (mühendisler, teknisyenler, programcılar ve fizikçiler) çalışabilmelidir. Uygulamalı fizikte güçlü bir geçmiş ve son derece arzu edilen meraklı bir zihin.
 • Başvuru sahibi yüksek inisiyatif sahibi olmalı ve “kendi kendine başlayan” olmalıdır.
 • Pozisyon “son derece pratik” ve bireyin zamanının yaklaşık %60’ını laboratuvarda ve %40’ını masasında/bilgisayarında geçirmesini gerektirecektir.
 • Mühendislik tasarım görevlerini yerine getirmek için eleştirel düşünme, operasyonel ilkeler ve elektronik ve elektrik teorisi bilgilerini uygulama becerisi gereklidir.

Nitelik ve Deneyim:

 • Elektrik ve elektronikte karmaşık ve/veya çeşitli görevleri yerine getirme becerisi
 • FPGA hakkında bilgi, tercihen VHDL hakkında temel bilgi
 • Gömülü yazılım hakkında kanıtlanmış bilgi
 • VNA, Spektrum analizörü, faz gürültüsü analizörü gibi enstrümanları kullanabilme
 • Bilgi Elektromanyetik teori, Kontrol teorisi, analog ve sayısal elektronik, sayısal mantık tasarımı, bilgisayar mimarileri
 • Linux/unix işletim sistemleri hakkında temel bilgiler
 • Karmaşık sorunları anlama ve işbirliği yapma ve alternatif çözümleri keşfetme ve uygulama becerisi
 • Karmaşık veri ve sistemleri analiz etme ve yorumlama ve model geliştirme becerisi
 • İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerileri

Anahtar görevler:

 • TARLA LLRF (Düşük Seviyeli Radyo Frekansı) sisteminin kurulumuna katılmak.
 • Analitik hesaplamalar yapmak ve rapor yazmak.
 • LLRF sistemlerinin donanım tasarımına, FPGA bellenim geliştirmesine ve EPICS entegrasyonuna katkıda bulunarak geliştiricilerle yakın çalışmak.
 • RF sistemine İnsan Makine Arayüzünü geliştirmek için operasyon personeli ile yakın bir şekilde çalışmak.
 • Yeni sistem kontrolleri ve enstrümantasyon tasarlamak (mikrodenetleyiciler, mikroişlemciler, FPGA’lar ve PLC’ler kullanarak).
 • Soğukkanlılığı koruma, net düşünme ve katı zaman çizelgelerinde çalışırken baskı altında iyi performans gösterme yeteneği.
 • Görevleri organize etme ve öncelik sırasına koyma becerisini göstermek.
 • Başarılı aday, klistronlar gibi RF güç amplifikatörleri ve katı hal teknolojileri ile RF yapıları dahil olmak üzere çeşitli güç kaynaklarını ve RF sistemlerini destekleyen bir teknik kadronun parçası olacaktır.

Başvuru Yöntemi;

Adaylar, bir motivasyon mektubu, ayrıntılı özgeçmiş ve kendilerine tavsiye mektubu verecek az üç referans’ın adı soyadı ve iletişim bilgileri ile birlikte [email protected] adresine e-posta yoluyla başvurmalıdır.